Gezondheidsbeleid

Algemeen

 

Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van gezonde binnenlucht leren? Gezonde keuzes toegankelijker maken of een gezondheidsbeleid uitbouwen?

Een gezonde school kiest voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontplooien. Het is de plek bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes.

 

Thema's

De Vlaamse overheid heeft gezondheidsdoelstellingen geformuleerd rond 6 thema’s. Veel van deze doelstellingen zijn gericht naar kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Het spreekt voor zich dat onderwijs dan in beeld komt als belangrijke partner voor het realiseren van deze doelen :

-       Gezondheidsdoelstelling voeding en beweging

-       Gezondheidsdoelstelling zelfdoding (en depressie)

-       Gezondheidsdoelstelling tabak, alcohol en drugs

-       Gezondheidsdoelstelling ongevallen in de privésfeer

-       Gezondheidsdoelstelling infectieziekten en vaccinatie

-       Gezondheidsdoelstelling borstkankeropsporing

 

Op basis van de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen kunnen volgende gezondheidsthema’s uitgewerkt worden:

-       Voeding en beweging

-       Lichaamshygiëne

-       Genees- en genotsmiddelen (tabak, drugs en alcohol)

-       Veiligheid (ook verkeersveiligheid) en eerste hulp

-       Seksualiteit en relaties

-       Welbevinden (gevoelens, pesten, stress, depressie, faalangst, suicidepreventie)

-       Gezondheid en milieu (omgeving)

 

 Samenwerken

Om een geslaagd en duurzaam gezondheidsbeleid te realiseren is er een groot draagvlak nodig. Niet alleen de mate waarin de leraren en leerlingen participeren is belangrijk. Ook een nauwe samenwerking met en participatie van de ouderwerking zijn een must.

Daarnaast kunnen ondersteunende schoolnabije en schoolexterne partners een belangrijke rol vervullen :

 

-       Pedagogische begeleider

-       CLB

-       Expertisepartner

-       andere, bijvoorbeeld Lokaal  GezondheidsOverleg Gezond + en LOGO Dender en LOGO Waasland

 

De LOGO’S  zijn belangrijke partners bij het ondersteunen van het gezondheidsbeleid op school.

Bij het LOGO vind je materialen en projecten voor een gezonde levensstijl. Daarnaast ondersteunen zij de samenwerking van schoolnabije partners zoals het CLB en lokale besturen in hun opdracht om de school te helpen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid.

 

Linken :

www.gezondplus.be

www.logodender.be

www.gezondopschool.be

www.zorg-en-gezondheid.be

 

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""