Voor wie?

 

Ouders, leerkrachten, directies en ook de kinderen of de jongeren zelf kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Samen met de leerling, de ouders en de school zoekt het CLB naar antwoorden en oplossingen.

 

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkrachten, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de directeur, ...

Het CLB start een begeleiding als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook een ouder of het kind. Wacht niet tot er een oplossing komt maar neem zelf initiatief. Het CLB zoekt naar de minst ingrijpende hulp (gaat niet altijd doorverwijzen naar een andere dienst).

 

Een begeleiding wordt pas opgestart mits toestemming van de ouders of de leerling indien deze ouder is dan 12 jaar.

 

Clbchat

 

Onderwijskiezer

 

 1813.be

 

Awel.be""